Римски Щори Макси Вереда 11

Avaibility : налични
НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ И ПОРЪЧКА
•     Взимането на размера е индивидуално, в зависимост от желаното покритие на плата.

•     Препоръчително е да се измери разстоянието между двата края на стъклодържачите

Цената е за размер Ш60/В140 за посочения плат

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ОПЦИИ
•     Цвят на алуминиевите елементи – бял                                        •   Транспорт в рамките на гр. София – 15,00 лв./ посещение

•     За цвят на алуминиевите елементи кафяв – цената в           •  Странично водене – 4,50 лв./бр.

таблицата се умножава по коефициент К=1,05                        •  Срок на изработка – до 10 дни, считано от внасяне на

•     Цената за вариант щора „Ден и нощ“ се формира като                                                                            авансовата сума. сбор от две щори, всяка от които е изчислена със

съответния плат