Какво е REECL?

Това е Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома, която дава възможност да се закупуват енергоспестяващи съоръжения при облекчено финансиране.

Тя разполага със средства от европейските институции – Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и от Агенцията за енергийна ефективност на Република България. Средствата на програмата се използват за популяризиране на идеята сред домакинствата и бизнеса за инвестиране в енергийноефективни технологии и съоръжения.

Възстановяват се до 20% от направените разходи по енергийно ефективните съоръжения – покупка и монтаж на нова PVC или алуминиева дограма.

Как се кандидатства?

1 поискай оферта

Изберете вида PVC или алуминиева дограма и поискайте оферта.

Ние ще изготвим оферта за дограма отговаряща на заложените от Програмата изисквания и ще Ви я изпратим по e-mail с подпис и печат.

Изберете банкаВижте условията и изберете Вашата кредитираща банка.

Условия на банките за кандидатстване по Програма „Енергийна ефективност“:
Условия на ОББ
Условия на Банка Пиреос

Предайте документите

Занесете в клон на банката получената оферта и останалите документи, ако има такива.

зависимост от това дали сте собственик на еднофамилна къща или няколко собственика в многофамилен блок комплекта документи е различен

×