ПРОЕКТ  ДОГОВОР № МЗ-2-01-01-4958 “НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ ПО

ПРОЕКТ “НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент: План Б Проджект ООД

Целта на процедурата е: Да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване и обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
×
Позвъни
Адрес