• ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 4 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 4 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 4
  • 992.0 лв.
  • Предлагаме няколко вида стъклени прегради за баня, чрез които сухите и мокрите части в банята могат да бъдат отделени една от друга като се използват различни конфигурации, в зависимост от наличното пространство и желаната функционалност на душ кабината.Различните душ кабини (стъклени прегради) могат да бъдат изработени с размери, форми и няколко вида стъкла по желание на клиента и спрямо спецификата…
  • заяви оферта
 • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 5 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 5 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 5
  • 912.0 лв.
  • Предлагаме няколко вида стъклени прегради за баня, чрез които сухите и мокрите части в банята могат да бъдат отделени една от друга като се използват различни конфигурации, в зависимост от наличното пространство и желаната функционалност на душ кабината.Различните душ кабини (стъклени прегради) могат да бъдат изработени с размери, форми и няколко вида стъкла по желание на клиента и спрямо спецификата…
  • заяви оферта
 • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 6 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 6 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 6
  • 750.0 лв.
  • Предлагаме няколко вида стъклени прегради за баня, чрез които сухите и мокрите части в банята могат да бъдат отделени една от друга като се използват различни конфигурации, в зависимост от наличното пространство и желаната функционалност на душ кабината.Различните душ кабини (стъклени прегради) могат да бъдат изработени с размери, форми и няколко вида стъкла по желание на клиента и спрямо спецификата…
  • заяви оферта
 • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 8 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 8 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 8
  • 748.7 лв.
  • Предлагаме няколко вида стъклени прегради за баня, чрез които сухите и мокрите части в банята могат да бъдат отделени една от друга като се използват различни конфигурации, в зависимост от наличното пространство и желаната функционалност на душ кабината.Различните душ кабини (стъклени прегради) могат да бъдат изработени с размери, форми и няколко вида стъкла по желание на клиента и спрямо спецификата…
  • заяви оферта
 • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 3 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 3 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 3
  • 748.0 лв.
  • Предлагаме няколко вида стъклени прегради за баня, чрез които сухите и мокрите части в банята могат да бъдат отделени една от друга като се използват различни конфигурации, в зависимост от наличното пространство и желаната функционалност на душ кабината.Различните душ кабини (стъклени прегради) могат да бъдат изработени с размери, форми и няколко вида стъкла по желание на клиента и спрямо спецификата…
  • заяви оферта
 • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 7 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 7 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 7
  • 710.0 лв.
  • Предлагаме няколко вида стъклени прегради за баня, чрез които сухите и мокрите части в банята могат да бъдат отделени една от друга като се използват различни конфигурации, в зависимост от наличното пространство и желаната функционалност на душ кабината.Различните душ кабини (стъклени прегради) могат да бъдат изработени с размери, форми и няколко вида стъкла по желание на клиента и спрямо спецификата…
  • заяви оферта
 • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 1 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 1 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 1
  • 393.0 лв.
  • Предлагаме няколко вида стъклени прегради за баня, чрез които сухите и мокрите части в банята могат да бъдат отделени една от друга като се използват различни конфигурации, в зависимост от наличното пространство и желаната функционалност на душ кабината.Различните душ кабини (стъклени прегради) могат да бъдат изработени с размери, форми и няколко вида стъкла по желание на клиента и спрямо спецификата…
  • заяви оферта
 • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 2 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 2 Quick View
  • ДУШ КАБИНА ВАРИАНТ 2
  • 322.0 лв.
  • Предлагаме няколко вида стъклени прегради за баня, чрез които сухите и мокрите части в банята могат да бъдат отделени една от друга като се използват различни конфигурации, в зависимост от наличното пространство и желаната функционалност на душ кабината.Различните душ кабини (стъклени прегради) могат да бъдат изработени с размери, форми и няколко вида стъкла по желание на клиента и спрямо спецификата…
  • заяви оферта
×

ЗА ОФЕРТА

we'd love to have your feedback on your experience so far

rolo-shtora-standart