ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Хоумпласт Груп ООД , дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър в България с ЕИК номер ЕИК: 205072272 , сме собственици на този уебсайт, адресът на нашия сайт: https://home-plast.bg., телефонен номер +359 2 423 6653.

В случай, че имате някакви коментари относно самия уебсайт, моля да се свържете с нас на адрес:  dimitrov@home-plast.bg

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Вашият акаунт

Хоумпласт Груп ООД, Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

Хоумпласт Груп ООД си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Хоумпласт Груп ООД ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

 1. Политика за конфиденциалност

Фирма Хоумпласт Груп ООД, разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Препоръките на Хоумпласт Груп ООД:

Пазете паролата си!

Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра;
Често сменяйте паролата;

Не разгласявайте лична информация!

Хоумпласт Груп ООД няма да изисква по телефона или по имейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. Хоумпласт Груп ООД няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Хоумпласт Груп ООД .

Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама)

Автентичните email-и на Хоумпласт Груп ООД са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@home-plast.bg”
Не са автентични и-мейли от Хоумпласт Груп ООД, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от home-plast.bg
Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “Хоумпласт“, ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от Хоумпласт Груп ООД.

 1. Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена „Хоумпласт Груп ООД“, със седалище в България, Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Триадица, п.код 1407, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 154  (наричана по-долу Хоумпласт Груп ООД).

Хоумпласт Груп ООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Хоумпласт Груп ООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, Хоумпласт Груп ООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

Хоумпласт Груп ООД запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в Хоумпласт Груп ООД, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на Хоумпласт Груп ООД.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , еmail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Хоумпласт Груп ООД, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; email адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Добра цена“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, Хоумпласт Груп ООД може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Хоумпласт Груп ООД публикува реклами, съдържание или анализи, Хоумпласт Груп ООД може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Хоумпласт Груп ООД може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга Хоумпласт Груп ООД
Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
Вътрешен анализ, предоставен от клиента
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите Хоумпласт Груп ООД.
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга Хоумпласт Груп ООД, след изтичането на определен период от време
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от Хоумпласт Груп ООД, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Хоумпласт Груп ООД, моля посетете страницата за отказване на абонамента.

Хоумпласт Груп ООД Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете в Хоумпласт Груп ООД, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Хоумпласт Груп ООД, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Хоумпласт Груп ООД.

Хоумпласт Груп ООД събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, email адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейността на Хоумпласт Груп ООД.

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Хоумпласт Груп ООДи дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Хоумпласт Груп ООД и от партньори по договор на Хоумпласт Груп ООД за:

Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Хоумпласт Груп ООД, и на трети лица, с които Хоумпласт Груп ООД има отношения от всякакъв вид) на предоставените email адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,
Участие в конкурси, промоции;
Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА
Пазарни изследвания;
Следене на продажбени данни.

Хоумпласт Груп ООД може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на Хоумпласт Груп ООД, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

Хоумпласт Груп ООД ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на email адрес office@home-plast.bg или info@home-plast.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

–       Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не

–       да се намесват при предоставянето на данни;

–       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

Google Analytics

Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”).  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на сайта.

Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва.  Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Вимакс не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

Facebook 

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр.  натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.

Google +

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Google+, която се поддържа от  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Тази приставка се разпознава по логата на Google („+1“ бутон на бял или цветен фон). Списъкът и видовете Google+ Social Plugins може да видите тук: https://developers.google.com/+/web/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Google + приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Google и съдържанието на Приставката ще бъде прехвърлено директно от Google към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Google приставки, Google получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Google+.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Google в САЩ. Ако сте вписан във Google+, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Google+ профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „+1“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Google и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Google профил и видима за Вашите контакти в Google+.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Ако не желаете Google да отразява посещението на сайта на Ва&

ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ

Този сайт, хостван на: https://www.home-plast.bg/ (наричан по-долу „Сайт“) е предназначен и запазен изключително за физически или юридически лица, установени в България, които искат да получават обща информация за продукти от гамата на Ролпласт ЕООД, да получават по-конкретна информация, включително за неговите продукти или услуги; да придобият продукти от продуктовата гама на Ролпласт ЕООД, предлагани в раздел „продукти“, когато съществува; да се абонират за услуги, предлагани в раздел „Моят профил“. Използването на сайта предполага автоматично приемане на нашите практики и съблюдаване на настоящата правна информация.Информацията за продукти и услуги може да не бъде точна за всяка една държава. По-специално, показаните продукти или услугите, описани в този сайт може да не се предлагат за всички държави членки на ЕС. Хоумпласт Груп ООД ще направи всичко възможно, за да гарантира на потребителя максимална сигурност, докато сърфира в сайта. Въпреки това, Хоумпласт Груп ООД не носи отговорност:

Ако временно нямате достъп до сайта във връзка с техническа поддръжка или обновяване на публикувана информация;

В случай на атака от вирус или от трето лице от Сайта, и нейните възможни последици;

В случай на необичайно използване или незаконно експлоатиране на сайта потребителят е единственият отговорен за щети на трети лица, както и за последиците от действията или твърденията, които могат да възникнат

Информацията в Сайта, с изключение на продуктовите листи, и освен при допусната грешка, е предназначена единствено за сведение и насоки и Хоумпласт Груп ООД не носи отговорност за нея въз основа на нейната точност

АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Защита на авторските права:

Този сайт, както и съдържащата се в него информация (включително снимки, чертежи …) е защитена с авторски права. Следователно, всички права са запазени.

 1. Условия за ползване:
 2. Информация, която не се съдържа в „изтегляне на файл“ не е предназначена за разпечатване или възпроизвеждане, изцяло или частично, по никакъв начин.
 3. Информация, съдържаща се в изтегления файл може да бъде разпечатана при наличие на месечни кампании или остъпки. Тя не следва да бъде разпространявана. Всяко копие от подобна информация трябва да включва всички наши известия за авторски и корпоративни права на собственост.

Вие нямате право да променяте тази информация. Като изключение, сте упълномощени да превеждате тази информация, за да улесните разбирането от вашите екипи, като в този случай вие носите отговорност за всеки извършен от вас превод.

Ние си запазваме правото да отменим подобно упълномощаване по всяко време с предизвестие, изпратено индивидуално или предадено чрез този сайт. Всяко използване след това трябва да бъде прекъснато незабавно

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Търговските марки, които използва Хоумпласт Груп ООД и всички марки, независимо дали са фигуративни или не, и като цяло всички останали търговски марки, илюстрации, снимки и лога, посочени в този сайт, независимо дали са регистрирани или не, са и остават изключителна собственост на Ролпласт или другите дистрибутирани търговски марки  или са възпроизведени със съгласието на техните собственици.

Пълното или частично възпроизвеждане, промяна или използване на тези търговски марки, илюстрации, снимки и лога по каквато и да е причина и на какъвто и да е носител, без изричното съгласие на Хоумпласт Груп ООД, трети страни или притежателя на търговски марки, е строго забранено, освен за да се създаде хипертекстова връзка към нашия сайт, в съответствие с т. 5 по-долу. Достъпът до сайта, както и неговото използване, не предоставя никакви права върху търговските марки и други илюстрации, изображения, лога, които се съдържат в него.

 1. ХИПЕРТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ
 2. Връзки, създадени от нас: ние осигуряваме хипертекстови връзки към различни други уебсайтове за ваше удобство. Въпреки това, ние не представляваме, нито контролираме всички тези сайтове и не носим отговорност за тяхното съдържание
 3. Връзки, създадени от вас: създаването на връзка към нашия уебсайт изисква нашето писмено съгласие и предварително писмено разрешение, освен при наличие на следните кумулативни условия:

– Вие сте клиент на Хоумпласт Груп ООД,

– Вие използвате връзката по лоялен начин, което по-специално означава, че не създавате объркване относно отношението, което имате с нас;

– Вие създавате връзка към началната страница на нашия уебсайт, по начин който надлежно посочва, че свързаният уебсайт е наш, но в никакъв случай не създавате връзка към друга страница от нашия уебсайт или възпоризвеждате част от нашия уебсайт;

– Възпроизвеждате логото home-plast както е показано по-долу, в същите размери, за да създадете връзката.

– Декларирате използването на връзката в писмена форма пред нашия директор, отговарящ за публикациите, в срок до 5 работни дни от нейното създаване, като изпратите имейл до  “dimitrov@home-plast.bg”.

Ние си запазваме правото да изискаме връзката да бъде закрита незабавно, ако преценим, че нашите интереси са изложени на риск.

 1. ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всеки продукт, процес или технология, описани в този сайт, може да бъде обект на други права на интелектуална собственост, запазени от нас или от трети лица.

С настоящото не се предоставят никакви права за ползване по отношение на правата на интелектуалната собственост.

VII.    ОТГОВОРНОСТ

 1. Ние полагаме всички възможни усилия, за да ви предоставим точна, пълна и актуална информация. Въпреки това, не предоставяме никаква гаранция за информацията, съдържаща се в този сайт.
 2. Ние си запазваме правото да внасяме актуализации или промени във всяка информация, съдържаща се в този сайт без предварително известие. По-специално, показаните продукти могат да бъдат променяни или изтегляни по всяко време.
 3. Ние не можем да гарантираме, че информацията в този сайт отговаря на местните закони във вашата държава. Вие посещавате този сайт по ваша собствена инициатива и сте отговорни за спазването на всички закони, свързани с обществения ред във вашата държава.
 4. Призоваваме ви да проверявате цялата информация, която се публикува в сайта от местното предприятие.
 5. Достъпът до и използването на този уебсайт и неговото съдържание е на ваш собствен риск. По-специално, вие носите отговорност да се защитите срещу всякакви вируси или други елементи от деструктивно или увреждащо естество.

VIII.    ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Българското законодателство и изключителната юрисдикция на българските съдилища са приложими в случай на спорове, произтичащи от вашия достъп до или използването на този сайт, освен задължителните разпоредби на закона.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Какво са „бисквитките“?

„Бисквитките“ или „Cookies“ са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

Ние използваме „бисквитки“ на този уебсайт с цел осигуряване на достъпността и ползваемостта му, предоставяне на определени функционалности (напр. запомняне на потребителски предпочитания за език, настройки и др.), подобряване на неговата работа и aнализиране на информация за потребителското поведение при неговото ползване. В „бисквитките“ не се съхраняват никакви лични данни. Чрез „бисквитките“ „Хоумпласт Груп ООД  не може да Ви идентифицира.

Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид, което ни дава възможност да оптимизираме уебсайта, както и да подобряваме неговата структура, функционалност и съдържание.

Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове (например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, или др.). При посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени „бисквитки“ и от тези други сайтове. В практиката такива „бисквитки“ се наричат „бисквитки от трети страни“. „План Б Проджект“ ООД няма контрол върху генерирането и управлението на „бисквитки от трети страни“. За повече информация относно целта за използване на „бисквитки на трети страни“ и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за за поверителност и използване на „бисквитки“, приети от съответните трети страни.

Управление на „бисквитките“, използвани от този уебсайт

Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват поставянето на „бисквитки“ на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия бразър по такъв начин, че съществуващите „бисквитки“ да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на „бисквитки“ (в това число на „бисквитки на трети страни“). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате „бисквитките“, това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.

Повече информация за „бисквитките“, в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

 

×
Позвъни
Адрес