Бързо и лесно може да заявите посещение на техник за взимане на точни размери и изготвян на индивидуална оферта по ваше задание и бюджет.

Договор за изпълнение на поръчка може да се сключи по следните начини:

  1.  С техник при взимане на размери, като заплащате 50% аванас. Ако желаете може да заплатите цялата сума, като ще получите допълнителни 4% отстъпка на цената
  2. В наш офис
  3. Писмена форма на комуникация между страните се счита за изпълнена при условие, че са изпратени имейли на следните електронни пощи office@home-plast.bg

Доплащането по договор трябва да бъде изпълнено в деня на монтажните дейности. Независимо дали ще е в брой или по банков път